Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
567

I C 4915/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2013-02-06

Data publikacji: 2018-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 4915/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marta Owsianny Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Ziółkowska po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2013 r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta B. przeciwko M. G. o ustalenie ustala, że Skarb Państwa nabył z dniem 01 stycznia 1956 roku własność udziału M. K. w wysokośc
Czytaj więcej»

I C 8947/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2018-02-06

Data publikacji: 2019-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 8947/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marta Owsianny Protokolant: Stażysta Izabela Kaniewska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2018 r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa E. G. , S. G. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 1.798,75 zł (tysiąc siedem
Czytaj więcej»

III K 103/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2018-06-07

Data publikacji: 2019-01-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: podstęp a inna czynność seksualna polegająca na dotykaniu uda w tłoku w autobusie miejskim
Sygn. akt III K 103/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Jakub Kościerzyński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Piotr Pietrzak w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy A. W. po rozpoznaniu w dniach: 26 kwietnia 2018 roku, 7 czerwca 2018 roku na rozprawie sprawy B. K. , syna K. i H. , urodzonego (...) w Z. , oskarżonego o to, że: w dniu 04.12.2017 r.
Czytaj więcej»

II Ns 4411/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-07-22

Data publikacji: 2016-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nieruchomość lokalowa oznaczona numerem (...)
Sygn. akt II Ns 4411/14 POSTANOWIENIE Dnia 22 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartosz Rogowski Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Jóźwiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lipca 2016 r. w B. sprawy z wniosku M. C. (1) z udziałem M. C. (2) o podział majątku wspólnego postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni M. C. (1) ( PESEL: (...) ) i uczestnika M. C. (2) ( PESEL: (...) ) wchodzą: 1 nieruc
Czytaj więcej»

V RC 488/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: V RC 488/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy V Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Beata Miszewska-Odya Protokolant: st. sekretarz sądowy Małgorzata Mondra po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 roku w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa J. B. oraz P. B. przeciwko M. B. o alimenty 1 zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda J. B. rentę alimentacyjną w kwocie 60
Czytaj więcej»

V RC 854/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-09-06

Data publikacji: 2017-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V RC 854/15 UZASADNIENIE Dnia 30 listopada 2015 roku M. B. (1) , działając w charakterze ustawowego przedstawiciela powódki, małoletniej A. B. (1) urodzonej dnia (...) , wniosła przeciwko D. P. pozew o ustalenie, że pozwany jest ojcem małoletniej. Prócz tego wniosła o zasądzenie na rzecz małoletniej renty alimentacyjnej w wysokości 600 złotych miesięcznie płatnej z góry do dnia 10-go każdego miesiąca do rąk matki M. B. (1) wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia płatności kt
Czytaj więcej»

VI RC 117/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2018-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI RC 117/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział VI Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Guzek-Jastrząb Protokolant sekr. sądowy Katarzyna Rosicka po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 roku w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa M. A. (1) przeciwko S. A. o zaspokojenie potrzeb rodziny 1 zasądza od pozwanego S. A. na rzecz powódki M. A. (1) tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny kwotę 1300 złotych
Czytaj więcej»

VI RC 195/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI RC 195/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VI Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Barbara Łapka Protokolant: sekr. sądowy Paula Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2017 roku w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko małoletnim S. M. i J. M. (1) reprezentowanym przez matkę J. M. (2) o obniżenie alimentów 1 oddala oba powództwa; 2 zasądza od powoda tytułem kosz
Czytaj więcej»

VI RC 437/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI RC 437/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VI Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Barbara Łapka Protokolant: sekretarz sądowy Błażej Jurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 roku w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa Z. W. przeciwko E. W. (1) o uchylenie alimentów uchyla rentę alimentacyjną z dniem 1 grudnia 2016 roku zasądzoną od powoda Z. W. na rzecz pozwanej E. W
Czytaj więcej»

VI RC 502/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-01-20

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka
Sygn. akt VI RC 502/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział VI Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Guzek-Jastrząb Protokolant sekr.sądowy Katarzyna Rosicka po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2017 roku w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa J. A. (1) przeciwko K. A. o alimenty oddala powództwo. UZASADNIENIE Powódka J. A. (1) w dniu 21 lipca 2016 r. wystąpiła z powództwem przeciwko K. A. , domagając s
Czytaj więcej»