Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
550

I C 2347/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-09-02

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2347/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kinga Mańkowska - Czepnik Protokolant: stażysta Marta Nowińska po rozpoznaniu w dniu 2 września 2016 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa M. O. , T. O. przeciwko Skarbowi Państwa- Staroście (...) o uzgodnienie treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powodów solidarnie na rzecz
Czytaj więcej»

I C 2133/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2015-08-12

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 2133/15 POSTANOWIENIE Dnia 12 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jakub Kawałek po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa D. O. przeciwko (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawa wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia postanawia: 1 odrzucić pozew, 2 oddalić wniosek powoda o udzielenie zabezpieczenia.
Czytaj więcej»

I C 2870/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-05-27

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2870/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w B. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kinga Mańkowska - Czepnik Protokolant: Stażysta Izabela Kaniewska po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 r. w B. sprawy z powództwa J. N. (1) przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Rejonowego w I. (...) , Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w I. - A. Z. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 10 425
Czytaj więcej»

I C 2895/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2016-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Co prawda przepisy dopuszczają możliwość naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz powoda nie kwoty kosztów rzeczywiście poniesionych lecz średnich ustalonych kosztorysowo. Wynika ona z przepisu art. 322 kpc, ale dotyczy tylko sytuacji, gdy ścisłe udowodnienie żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione. Taka okoliczność zachodzi (...)
Sygn. akt I C 2895/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Smólska-Kreft Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Voss po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2014 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa M. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.217,00 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych 00
Czytaj więcej»

II Ns 4411/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-07-22

Data publikacji: 2016-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nieruchomość lokalowa oznaczona numerem (...)
Sygn. akt II Ns 4411/14 POSTANOWIENIE Dnia 22 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartosz Rogowski Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Jóźwiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lipca 2016 r. w B. sprawy z wniosku M. C. (1) z udziałem M. C. (2) o podział majątku wspólnego postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni M. C. (1) ( PESEL: (...) ) i uczestnika M. C. (2) ( PESEL: (...) ) wchodzą: 1 nieruc
Czytaj więcej»

I C 8947/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2018-02-06

Data publikacji: 2019-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 8947/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marta Owsianny Protokolant: Stażysta Izabela Kaniewska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2018 r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa E. G. , S. G. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 1.798,75 zł (tysiąc siedem
Czytaj więcej»

I C 4915/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2013-02-06

Data publikacji: 2018-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 4915/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marta Owsianny Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Ziółkowska po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2013 r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta B. przeciwko M. G. o ustalenie ustala, że Skarb Państwa nabył z dniem 01 stycznia 1956 roku własność udziału M. K. w wysokośc
Czytaj więcej»

III K 103/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2018-06-07

Data publikacji: 2019-01-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: podstęp a inna czynność seksualna polegająca na dotykaniu uda w tłoku w autobusie miejskim
Sygn. akt III K 103/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Jakub Kościerzyński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Piotr Pietrzak w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy A. W. po rozpoznaniu w dniach: 26 kwietnia 2018 roku, 7 czerwca 2018 roku na rozprawie sprawy B. K. , syna K. i H. , urodzonego (...) w Z. , oskarżonego o to, że: w dniu 04.12.2017 r.
Czytaj więcej»

V RC 112/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V RC 112/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy V Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Natalia Grajewska-Pałubicka Protokolant stażysta Kinga Grey po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 roku w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich K. S. i M. S. reprezentowanych przez matkę A. Ł. przeciwko J. S. , W. S. o zasądzenie renty alimentacyjnej 1 zasądza od pozwanej J. S. PESEL (..
Czytaj więcej»

VI RC 117/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2018-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI RC 117/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział VI Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Guzek-Jastrząb Protokolant sekr. sądowy Katarzyna Rosicka po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 roku w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa M. A. (1) przeciwko S. A. o zaspokojenie potrzeb rodziny 1 zasądza od pozwanego S. A. na rzecz powódki M. A. (1) tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny kwotę 1300 złotych
Czytaj więcej»