Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
935

V RC 488/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: V RC 488/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy V Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Beata Miszewska-Odya Protokolant: st. sekretarz sądowy Małgorzata Mondra po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 roku w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa J. B. oraz P. B. przeciwko M. B. o alimenty 1 zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda J. B. rentę alimentacyjną w kwocie 60
Czytaj więcej»

V RC 854/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-09-06

Data publikacji: 2017-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V RC 854/15 UZASADNIENIE Dnia 30 listopada 2015 roku M. B. (1) , działając w charakterze ustawowego przedstawiciela powódki, małoletniej A. B. (1) urodzonej dnia (...) , wniosła przeciwko D. P. pozew o ustalenie, że pozwany jest ojcem małoletniej. Prócz tego wniosła o zasądzenie na rzecz małoletniej renty alimentacyjnej w wysokości 600 złotych miesięcznie płatnej z góry do dnia 10-go każdego miesiąca do rąk matki M. B. (1) wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia płatności kt
Czytaj więcej»

VI RC 117/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2018-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI RC 117/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział VI Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Guzek-Jastrząb Protokolant sekr. sądowy Katarzyna Rosicka po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 roku w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa M. A. (1) przeciwko S. A. o zaspokojenie potrzeb rodziny 1 zasądza od pozwanego S. A. na rzecz powódki M. A. (1) tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny kwotę 1300 złotych
Czytaj więcej»

VI RC 138/21

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2021-10-13

Data publikacji: 2021-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI RC 138/21 UZASADNIENIE W dniu 19 marca 2021 roku matka małoletniego powoda S. I. K. wniosła w jego imieniu pozew o zasądzenie alimentów w wysokości 900 zł miesięcznie od pozwanego M. F. , płatnych do 15 - tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 stycznia 2021 roku. Jednocześnie z pozwem matka małoletniego powoda wniosła o zabezpieczenie powództwa poprzez zobowiązanie pozwanego do łożenia przez cza
Czytaj więcej»

VI RC 195/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI RC 195/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VI Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Barbara Łapka Protokolant: sekr. sądowy Paula Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2017 roku w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko małoletnim S. M. i J. M. (1) reprezentowanym przez matkę J. M. (2) o obniżenie alimentów 1 oddala oba powództwa; 2 zasądza od powoda tytułem kosz
Czytaj więcej»

VI RC 422/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzono alimenty na pełnoletnią córką
Sygn. akt VI RC 422/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział VI Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Anita Morwińska-Sobiecka Protokolant sekretarz sądowy Błażej Jurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 roku w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko P. K. (1) o alimenty 1 zasądza od pozwanego P. K. (1) na rzecz powódki J. K. alimenty w kwocie po 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie, p
Czytaj więcej»

VI RC 437/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI RC 437/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VI Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Barbara Łapka Protokolant: sekretarz sądowy Błażej Jurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 roku w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa Z. W. przeciwko E. W. (1) o uchylenie alimentów uchyla rentę alimentacyjną z dniem 1 grudnia 2016 roku zasądzoną od powoda Z. W. na rzecz pozwanej E. W
Czytaj więcej»

VI RC 513/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2021-09-21

Data publikacji: 2021-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podwyższenie alimentów
Sygn. akt VI RC 513/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2021 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział VI Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: sędzia Barbara Łapka Protokolant: stażysta Klaudia Jędrzejewska po rozpoznaniu w dniu 7 września 2021 w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego P. K. reprezentowanego przez matkę J. K. przeciwko W. K. o podwyższenie alimentów 1 podwyższa od pozwanego W. K. alimenty na rzecz małoletniego powoda P. K. z kw
Czytaj więcej»

VI RC 502/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-01-20

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka
Sygn. akt VI RC 502/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział VI Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Guzek-Jastrząb Protokolant sekr.sądowy Katarzyna Rosicka po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2017 roku w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa J. A. (1) przeciwko K. A. o alimenty oddala powództwo. UZASADNIENIE Powódka J. A. (1) w dniu 21 lipca 2016 r. wystąpiła z powództwem przeciwko K. A. , domagając s
Czytaj więcej»

VI RC 513/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2021-10-12

Data publikacji: 2021-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podwyższenie alimentów
Sygn. akt VI RC 513/20 UZASADNIENIE Dnia 12 października 2020 roku do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wpłynął pozew o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego W. K. (1) wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2013 roku, w sprawie o sygn. akt XC 236/12 na rzecz małoletniego powoda P. K. z kwoty 800 zł miesięcznie do kwoty 2000 zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki małoletniego J. K. , do dnia 5 – tego każdego miesiąca. Jednocześnie małoletni powód wniósł o nadanie wyrokow
Czytaj więcej»