Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
871

III K 418/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2021-05-20

Data publikacji: 2021-10-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III K 418/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Jakub Kościerzyński Protokolant: sekretarz sądowy Justyna Piusińska w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy: nieobecny po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2021 roku na rozprawie sprawy R. J. , syna C. i K. , urodzonego (...) we W. , oskarżonego o to, że: w okresie od nieustalonego czasu do dnia 4 grudni
Czytaj więcej»

III K 467/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2020-12-01

Data publikacji: 2021-04-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sporządzenie uzasadnienia pisemnego wyroku na formularzu zgodnie z art. 99a kpk narusza prawo strony do rzetelnego procesu, to jest narusza art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz art. 6 ust. 1-3 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw człowieka i Podstawowych Wolności.
Sygn. akt III K 467/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Jakub Kościerzyński Protokolant: sekretarz sądowy Justyna Piusińska w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy: nieobecny po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2020 roku na rozprawie sprawy J. M. (1) , syna E. i A. , urodzonego (...) w B. , oskarżonego o to, że: w dniu 15 maja 2020 roku w B. na ulicy (..
Czytaj więcej»

III K 566/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2020-01-29

Data publikacji: 2020-07-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1) sporządzenie uzasadnienia wyroku na formularzu, zgodnie z art. 99a§1kpk narusza prawo strony do rzetelnego procesu 2) Brak w świadomości oskarżonego faktu sfałszowania dokumentu, którym się posługuje prowadzi do zdekompletowania znamion strony podmiotowej czyn z art.270§1kk, 272kk w zw. z art. 11§2kk
Sygn. akt III K 566/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Jakub Kościerzyński Protokolant: Justyna Piusińska w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy: nieobecny po rozpoznaniu w dniach: 7 listopada 2019 roku, 29 stycznia 2020 roku na rozprawie sprawy V. M. , syna D. i P. , urodzonego (...) w N. , oskarżonego o to, że: w dniu 12 lutego 2019 roku w Wydz
Czytaj więcej»

III K 825/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2021-09-14

Data publikacji: 2021-11-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaspokojenie w całości roszczenia o odszkodowanie, czy zadośćuczynienie przez ubezpieczyciela w postępowaniu likwidacyjnym wyklucza możliwość zasądzenia środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę od sprawcy wypadku komunikacyjnego.
Sygn. akt III K 825/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2021 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Jakub Kościerzyński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Justyna Piusińska w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy: nieobecny po rozpoznaniu w dniach: 17 maja 2021 roku, 14 września 2021 roku na rozprawie sprawy M. M. (1) , syna Z. i M. , urodzonego (...) w B. , oskarżonego o to, że: dnia 28
Czytaj więcej»

III K 1102/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2020-03-24

Data publikacji: 2020-09-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Oskarżony twierdził, że skoro w programach telewizyjnych ich uczestnicy dopuszczają się innych czynności seksualnych (obmacują kobiety) i nie ponoszą za to odpowiedzialności to oznacza przyzwolenie na takie zachowanie także dla innych osób. W relacjach damsko-męskich w sferze intymnej nawiązanych między osobami dorosłymi obowiązuje jedna (...)
Sygn. akt III K 1102/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Jakub Kościerzyński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Justyna Piusińska w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy: W. K. po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2020 roku na rozprawie sprawy R. R. , syna J. i J. , urodzonego (...) w R. , oskarżonego o to, że: 1. w dniu 26 kwietnia 2019 roku w B. przy u
Czytaj więcej»

III Kp 152/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2020-08-31

Data publikacji: 2020-09-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak znamion strony podmiotowej przy przestępstwie niealimentacji
Sygn. akt III Kp 152/20 PR 1 Ds 418.2020 POSTANOWIENIE Dnia 31 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sSR Jakub Kościerzyński Protokolant: Justyna Piusińska w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej B. – Północ w B. : nieobecny po rozpoznaniu na posiedzeniu zażalenia Prezydenta Miasta B. na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej B. – Północ w B. z dnia 13 lutego 2020 roku w przedmiocie odmowy wszczęcia dochodzenia w sprawie o czyn
Czytaj więcej»

III Kp 492/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2021-01-04

Data publikacji: 2021-02-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku braku istnienia wiarygodnej podstawy dowodowej uzasadniającej istnienie wysokiego prawdopodobieństwa, że podejrzany popełnił zarzucany mu czyn z art. 249§1kpk a contario nie ma podstaw do stosowania jakichkolwiek środków zapobiegawczych
Sygn. akt III Kp 492/20 PR 1 Ds. (...) .2020 POSTANOWIENIE Dnia 4 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Jakub Kościerzyński Protokolant: Justyna Piusińska przy udziale prokuratora: nieobecny po rozpoznaniu na posiedzeniu w sprawie R. G. podejrzanego o czyn z art. 207 § 1 k.k. zażalenia podejrzanego na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej B. – P. z dnia 10 września 2020 roku wydane w przedmiocie zastosowania ni
Czytaj więcej»

III W 57/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2021-02-01

Data publikacji: 2021-03-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wprowadzony na podstawie rozporządzenia RM z dnia 9.10.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1758 ze zm.) powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy lub kasku ochronnego na całym obszarze RP (...)
Sygn. akt III W 57/21 POSTANOWIENIE Dnia 1 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – III Wydział Karny Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Jakub Kościerzyński po rozpoznaniu w sprawie T. W. obwinionego o wykroczenie z art. 54 k.w. z urzędu zagadnienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania p o s t a n a w i a na podstawie art. 59 § 2 k.p.w. w związku z art. 5 § 1 pkt 2 k.p.w . odmówić wszczęcia postępowania w sprawie obwinionego T. W. . UZASADNIENIE Do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wpł
Czytaj więcej»

III W 122/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2021-02-15

Data publikacji: 2021-04-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie całej Polski, wprowadzony rozporządzeniem RM z dnia 9.10.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii narusza art. 92 ust 1 Konstytucji RP oraz art. 31 ust 3 Konstytucji RP
Sygn. akt III W 122/21 POSTANOWIENIE Dnia 15 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – III Wydział Karny Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Jakub Kościerzyński po rozpoznaniu w sprawie R. S. obwinionego o wykroczenie z art. 54 k.w. z urzędu zagadnienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania p o s t a n a w i a na podstawie art. 59 § 2 k.p.w. w związku z art. 5 § 1 pkt 2 k.p.w . odmówić wszczęcia postępowania w sprawie obwinionego R. S. . UZASADNIENIE Do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w
Czytaj więcej»

III W 335/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2021-09-23

Data publikacji: 2021-11-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Żadne prawo o charakterze represyjnym, a takim pozostaje również prawo wykroczeń, nie może być wykorzystywane przez władzę do tłumienia krytyki, w tym krytyki decyzji konstytucyjnych organów tej władzy, która to krytyka wyrażona jest publicznie i w pokojowy sposób.
Sygn. akt III W 335/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2021 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Jakub Kościerzyński Protokolant: Justyna Piusińska przy udziale oskarżyciela publicznego: K. L. po rozpoznaniu w dniu 23 września 2021 roku na rozprawie sprawy A. P. , córki R. , urodzonej (...) w B. , obwinionej o to, że: 1. w dniu 9 listopada 2020 roku około godziny 16:40 w B. przy ulicy (...) , w pasie drogow
Czytaj więcej»