Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
616

VII P 143/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2018-06-21

Data publikacji: 2018-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII P 143/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Winczewski Ławnicy: Urszula Kisielewska, Bogdan Myk Protokolant: sekr. sądowy Artur Kluskiewicz po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2018 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa W. F. przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w B. o przywrócenie poprzednich warunków płacy i pracy 1 przywraca powodow
Czytaj więcej»

VII P 158/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2019-05-15

Data publikacji: 2019-07-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII P 158/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Błażejowska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. S. przeciwko Urzędowi Gminy w D. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1800 zł (tysiąc osiemset złotych) tytułem wynagrodzenia z ustawowymi odsetkami za opóźnieni
Czytaj więcej»

VII P 183/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2017-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII P 183/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Winczewski Ławnicy: Barbara Czurek, Stanisław Kierzkowski Protokolant: sekr. sądowy Artur Kluskiewicz po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2017 r. w Bydgoszczy spraw z powództw A. B. , R. B. , P. D. , R. G. (1) , I. L. , B. M. i R. S. przeciwko P. P. S.A. w W. o odszkodowanie 1 zasądza od poz
Czytaj więcej»

VII P 185/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2018-06-28

Data publikacji: 2018-08-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII P 185/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Winczewski Ławnicy: Ignacy Mieloch, Ryszard Musielewicz Protokolant: sekr. sądowy Artur Kluskiewicz po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa W. P. przeciwko (...) Sp. z o.o. w R. o przywrócenie do pracy 1 przywraca powódkę do pracy w pozwanej spółce na popr
Czytaj więcej»

VII P 200/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2018-10-11

Data publikacji: 2019-01-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VII P 200/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Winczewski Ławnicy: Urszula Kisielewska, Bogdan Myk Protokolant: sekr. sądowy Artur Kluskiewicz po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa L. T. przeciwko (...) w (...) Sp. z o.o. w N. o przywrócenie do pracy 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki
Czytaj więcej»

VII P 201/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2019-10-02

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII P 201/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Błażejowska Protokolant: st. sekr. sądowy Wiktoria Niesiobędzka - Pawlak po rozpoznaniu w dniu 2 października 2019 r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa M. G. (1) przeciwko (...) S.A. w B. o premię 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 49 769,63 zł (czterdzieści dzi
Czytaj więcej»

VII P 240/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2018-10-10

Data publikacji: 2019-07-17

trafność 100%

Sygn. akt VII P 240/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Błażejowska Ławnicy: Elżbieta Rynkowska, Elżbieta Walczak Protokolant: st. sekr. sądowy Wiktoria Niesiobędzka - Pawlak po rozpoznaniu w dniu 10 października 2018 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa M. U. przeciwko (...) Sp. z o.o. w S. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanej na rzecz
Czytaj więcej»

VII P 259/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2016-06-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest więc złożone z chwilą gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Zatem pomimo niezachowania formy pisemnej wypowiedzenia umowy o pracę przewidzianej w art. 30 par. 3 k.p., wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne.
Sygn. akt VII P 259/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Błażejowska Ławnicy: Teresa Mroczkowska, Elżbieta Jurek Protokolant: stażysta Karolina Wesołowska po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa A. S. (1) przeciwko (...) Spółka z o.o. w S. o ustalenie istnienia stosunku pracy 1 oddala powództwo, 2 zasądza od
Czytaj więcej»

VII P 285/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2020-03-11

Data publikacji: 2020-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII P 285/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Katarzyna Błażejowska Ławnicy: Elżbieta Walczak, Elżbieta Rynkowska Protokolant: st. sekr. sądowy Wiktoria Niesiobędzka - Pawlak po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2020 r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa A. J. przeciwko Komendzie Wojewódzkiej Policji w B. o odszkodowanie 1 zasądza od p
Czytaj więcej»

VII P 289/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2018-09-04

Data publikacji: 2018-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Art. 23 par. 1 k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawartej z poprzednim pracodawcą, co nie wyklucza możliwości przejścia klauzuli konkurencyjnej na nowego pracodawcę na innej podstawie prawnej.
Sygn. akt VII P-Pm 289/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Winczewski Protokolant: stażysta Karolina Wesołowska po rozpoznaniu w dniu 4 września 2018 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa (...) w B. przeciwko M. A. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powodowej spółki kwotę 1.922,32 (tysiąc dziewięćset dwadzieścia dwa, 32/100) złote wraz z u
Czytaj więcej»