Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII GC 2546/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy z 2019-01-16

III Ca 1432/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 grudnia 2017

Data publikacji: 21 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

część roszczenia, ubezpieczyciel, przerwanie biegu przedawnienia, szkoda, termin przedawnienia, bieg terminów, koszt naprawy, naprawa pojazdów, umowa ubezpieczenia, pozew, rozszerzenie, zarzut przedawnienia, część zamienna, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • część roszczenia, ubezpieczyciel, przerwanie biegu przedawnienia, baza prawna, szkoda, termin przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, bieg terminów, koszt naprawy, naprawa pojazdów, bieg przedawnienia roszczenia, umowa ubezpieczenia, odmowa świadczenia, pozew, koszt naprawy pojazdu, rozszerzenie, zarzut przedawnienia, część zamienna, naprawa pojazdu powoda, odszkodowanie
Zobacz»

VIII Ga 75/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 maja 2020

Data publikacji: 10 września 2020

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

roszczenie, ubezpieczyciel, przerwanie biegu przedawnienia, termin przedawnienia, wypłata odszkodowania, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie, ubezpieczyciel, przerwanie biegu przedawnienia, termin przedawnienia, wypłata odszkodowania, oświadczenie ubezpieczyciela, odsetka ustawowa za opóźnienie, skapitalizowana odsetka, roszczenie główne, odmowa świadczenia, roszczenie uboczne, zgłoszenie zdarzenia, roszczenie o odsetki, ostatni dzień roku kalendarzowego, odmawiająca wypłata odszkodowania, sporządzenie decyzji, postępowanie likwidacyjne, przedawnienie roszczeń, roszczenie o świadczenie, pozwany
Zobacz»

XXIII Ga 653/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2011

Data publikacji: 25 października 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

termin przedawnienia, ubezpieczyciel, roszczenie, szkoda, odszkodowanie, pozwany, umowa ubezpieczenia, przerwanie biegu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, ubezpieczyciel, roszczenie, koszt likwidacji, ubezpieczyciel roszczenia, warszawa w warszawie, szkoda, roszczenie regresowe, odszkodowanie, dzień zapłaty odszkodowania, zryczałtowany koszt, przedawnienie z dniem, pozwany, likwidacja szkody, termin przedawnienia roszczenia powoda, umowa ubezpieczenia, przerwanie biegu przedawnienia, założenie sądu rejonowego, zarzut nieprawidłowego zastosowania, kwestia biegu
Zobacz»

I C 514/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 25 czerwca 2018

Data publikacji: 6 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

roszczenie, ubezpieczyciel, odszkodowanie, koszt naprawy, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, pozwany, przerwanie biegu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie, ubezpieczyciel, celów dochodzenia, odszkodowanie, koszt naprawy, pismo oświadczenia, termin przedawnienia, bielsko podlaskie, brama wjazdowa, zarzut przedawnienia, pozwany, sąd polubowny, na nowo, niewypłacone należności, uszkodzenie bramy, koszt naprawy ogrodzenia, przerwanie biegu przedawnienia, bieg przedawnienia roszczenia, skuteczność zgłoszonego zarzutu, decyzja na drodze
Zobacz»

I ACa 127/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 lipca 2016

Data publikacji: 11 października 2017

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie, ubezpieczyciel, pozwany, szkoda, przerwanie biegu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • pozwany szpital, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie, ubezpieczyciel, pozwany, przedawnienie roszczeń, szkoda, pełnomocnik substytucyjny, zakończenie postępowania likwidacyjnego, przerwanie biegu przedawnienia, problem wychowawczy z synem, listopad, tydzień po operacji, zakres operacji, wystosowanie, współuczestnik, zdjęcie szwów, wynik badania histopatologicznego, błąd w sztuce medycznej
Zobacz»

I Ca 245/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 7 czerwca 2021

Data publikacji: 19 lipca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

termin przedawnienia, ubezpieczyciel, szkoda, roszczenie, bieg terminów, pozwany, umowa ubezpieczenia, bieg przedawnienia, przerwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, zgłoszenie szkody, ubezpieczyciel, szkoda, roszczenie, bieg terminu przedawnienia, ustalenie istnienia i wysokości, nieuwzględnione roszczenie, bieg terminów, pozwany, istnienie i wysokości roszczenia, zaniechanie wypłaty, umowa ubezpieczenia, analiza zgromadzona dokumentacji, dochodzenie uprawnienia, bieg przedawnienia, decyzja strony, powództwo do sądu powszechnego, przerwanie
Zobacz»

III Ca 1525/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 marca 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, bieg przedawnienia, termin przedawnienia, szkoda, bieg terminów, roszczenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, bieg przedawnienia, termin przedawnienia, szkoda, zadośćuczynienie, kręgosłup szyjny, bieg terminu przedawnienia, uraz, odrębnych szkód, wypadek, bieg terminów, przedawnienie roszczeń, roszczenie, staw ramienny, oświadczenie ubezpieczyciela, na nowo, akt postępowania likwidacyjnego, zmiana zwyrodnieniowa kręgosłupa, zgłoszenie szkody, pozwany
Zobacz»

III Ca 1859/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 lutego 2017

Data publikacji: 24 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

bieg przedawnienia, część roszczenia, szkoda, odszkodowanie, termin przedawnienia, część zamienna, ubezpieczyciel, naprawa, przerwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bieg przedawnienia, część roszczenia, samochód powódki, szkoda, zachowek, odszkodowanie, część roszczenia odszkodowawczego, termin przedawnienia, część zamienna, użycie oryginalnych części zamiennych, oświadczenie ubezpieczyciela, ubezpieczyciel, odsetka ustawowa za opóźnienie, przypadku naprawy, odmowa świadczenia, naprawa w warsztatach, bieg przedawnienia roszczenia, naprawa, zapłata odszkodowania, przerwanie
Zobacz»

III Ca 1352/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 grudnia 2017

Data publikacji: 9 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, bieg terminów, roszczenie, pozwany, decyzja ubezpieczyciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, prokurent, skuteczne przerwanie biegu, bieg terminu przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, bieg terminów, nadużycie prawa, roszczenie, odpowiedzialność projektanta, pozwany, uznanie roszczenia, przedawnienie roszczeń, rękojmia za wady, pozwany zarzut przedawnienia, podniesienie zarzutu przedawnienia, skuteczność zarzutu przedawnienia, oświadczenie w imieniu spółki, niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, decyzja ubezpieczyciela
Zobacz»

I C 277/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 28 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

roszczenie, zarzut przedawnienia, przerwanie biegu terminu przedawnienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie, klauzula wykonalności, akt notarialny, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa pożyczki, tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, uznanie za stroną, przerwanie biegu terminu przedawnienia, zobowiązanie, śródmieście, wierzyciel, niemożliwość świadczenia, pozwany, przedawnienie roszczeń, działalność, wniosek o uznanie, uznanie właściwe, zgoda na przyłączenie
Zobacz»

III Ca 1698/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 marca 2017

Data publikacji: 8 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

przerwanie biegu przedawnienia, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, wierzytelność, bieg terminów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przerwanie biegu przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, poprzedni wierzyciel, zarzut przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, termin przedawnienia, bank, wierzytelność, bieg terminów, klauzula wykonalności, zadłużenie wynikające z umowy, spłata zadłużenia, umowa pożyczki, wydruk komputerowy z systemu, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, system operacyjny, regularna wpłata, postępowanie klauzulowe, operacyjny powód, złożenie wniosku egzekucyjnego
Zobacz»

II Ca 667/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 27 października 2017

Data publikacji: 7 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia, bieg terminów, trzyletni termin przedawnienia, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie, wszczęcie mediacji, przerwanie biegu przedawnienia, organ powołany do rozpoznawania, kredyt, egzekwowanie roszczeń, bieg terminów, bieg terminu przedawnienia, sąd polubowny, elektroniczne postępowanie upominawcze, przedawnienie roszczeń, podstawa merytoryczna dochodzonego roszczenia, trzyletni termin przedawnienia, czynność w postępowaniu, siedziba, rozpoznawanie sprawy, zarzut przedawnienia, umarzające postępowanie, na nowo, stosunek materialny
Zobacz»

I C 1879/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 8 grudnia 2016

Data publikacji: 13 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, wierzytelność, roszczenie, pozew, pozwany, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, bieg przedawnienia roszczenia, bank, wierzytelność, roszczenie, na nowo, komornik, postępowanie egzekucyjne, pierwotny wierzyciel, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, egzekwowanie roszczeń, pozew, wniosek o wszczęcie egzekucji, sąd polubowny, wszczęcie mediacji, pozwany, złożenie wniosku egzekucyjnego, zarzut przedawnienia
Zobacz»

III Ca 1979/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2016

Data publikacji: 30 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

przerwanie biegu przedawnienia, wierzytelność, termin przedawnienia, roszczenie, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • nabywca wierzytelności, przerwanie biegu przedawnienia, wierzytelność, postępowanie egzekucyjne, bankowy tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, roszczenie, przedawnienie roszczeń, złożenie wniosku o nadanie, bank, tytuł wykonawczy, wniosek o nadanie klauzul, egzekucja, zarzut przedawnienia, umowa przelewu, pierwotny wierzyciel, bieg terminu przedawnienia, identyczność, nadanie klauzul wykonalności, granica podmiotowa
Zobacz»

II Ca 351/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 19 grudnia 2019

Data publikacji: 12 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia, ubezpieczyciel, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia, bieg przedawnienia roszczenia, ubezpieczyciel, szczególna więź rodzinna, szkoda wynikła ze zbrodni, termin przedawnienia, zdarzenie, zarzut przedawnienia, roszczenie o naprawienia szkody, małoletni, okres dwudziestoletni, pogorszenie sytuacji życiowe, kodeks cywilny, przedawnienie roszczenia o naprawienie, zadośćuczynienie za śmierć ojca, opóźnienie, naruszenie dobra osobiste, występek, zmarły ojciec
Zobacz»

III Ca 1711/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 grudnia 2015

Data publikacji: 13 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

przerwanie biegu przedawnienia, termin przedawnienia, wierzytelność, roszczenie, bieg terminów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przerwanie biegu przedawnienia, termin przedawnienia, wierzytelność, postępowanie egzekucyjne, bieg terminu przedawnienia, nadanie klauzul wykonalności, chwilą nadania, bankowy tytuł egzekucyjny, roszczenie, identyczność, bieg terminów, na nowo, baza prawna, złożenie wniosku o wszczęcie, nowy wierzyciel, egzekwowanie roszczeń, przerwa biegu przedawnienia, wniosek o nadania, tytuł wykonawczy, nabywca wierzytelności
Zobacz»

II Ca 2380/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 16 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, wierzytelność, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, strona powodowa, upływ terminu przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, przerwanie biegu przedawnienia, księga rachunkowa funduszu, bank, fundusz sekurytyzacyjny, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, zamiar zrzeczenia, wyciąg, wypracowanie, dorozumiane oświadczenie woli, roszczenie, dług, wola dłużnika, zawarcie ugody sądowej, przedawnienie roszczeń
Zobacz»

III Ca 944/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

przerwanie biegu terminu przedawnienia, ubezpieczyciel, część roszczenia, przerywanie biegu, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • baza prawna, zawezwanie do próby ugodowej, przerwanie biegu terminu przedawnienia, ubezpieczyciel, część roszczenia, celów dochodzenia, wniosek o zawezwanie, przedawnienie roszczeń, wierzyciel, przerwa biegu przedawnienia, nieskończoność, wiadomość specjalna, postępowanie pojednawcze, charakter czynności procesowej, wielokrotne składanie, załączony akt, przerywanie biegu, instytucja przedawnienia, rozszerzone roszczenie, odszkodowanie
Zobacz»

I ACa 1935/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia, pozwany, pozew, szkoda, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, roszczenie, roszczenie powódki, przerwanie biegu przedawnienia, śmierć córki, kodeks cywilny, pozwany, pozew, córka powódki, dochodzenie roszczenia o zadośćuczynienie, przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie, szkoda, bieg przedawnienia roszczenia, zadośćuczynienie za ból, dłużnik, prawo podmiotowe, odszkodowanie, data zdarzenia, typ roszczenia, roszczenie przez osoby
Zobacz»

III Ca 216/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 lipca 2014

Data publikacji: 23 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, część roszczenia, szkoda, rozszerzenie, przerwanie biegu przedawnienia, pojazd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • motocykl, motocyklista, ubezpieczyciel, rozszerzona część, dozwolona prędkość, część roszczenia, uzasadnienie wyroków sądu najwyższego, szkoda, rozszerzenie, rozszerzenie powództwa, oświadczenie o przyznaniu, przerwanie biegu przedawnienia, oświadczenie ubezpieczyciela, pojazd, manewr, przedawnienie roszczeń, uzasadnienie postanowienia sądu najwyższego, kierowca samochodu, na nowo, wypadek
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Trojan
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  As.Przemysław Kociński
Data wytworzenia informacji: