Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1043

VII P 572/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2019-02-18

Data publikacji: 2019-03-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracownik obecny w pracy, którego niezdolność do pracy została stwierdzona zaświadczeniem lekarskim, nie korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę ustanowionej z art. 41 kodeksu pracy.
Sygn. akt VII P 572/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Błażejowska Ławnicy: Krystyna Kołodziejczak, Elżbieta Rynkowska Protokolant: st. sekr. sądowy Wiktoria Niesiobędzka - Pawlak po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2019 r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa D. B. przeciwko (...) S.A. w W. o odszkodowanie 1 oddala powództwo, 2 zasądza
Czytaj więcej»

VII P 568/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2022-11-21

Data publikacji: 2023-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadek przy pracy, w okresie pandemii COVID-19, przy ograniczeniu wykonywania obowiązków pracowniczych, na podstawie decyzji pracodawcy.
Sygn. akt VII P 568/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Piotr Pawlak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Ewa Zimniak-Strusińska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2022 r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa S. G. przeciwko Miejsko- Gminny Ośrodek (...) w K. o ustalenie wypadku przy pracy 1 nakazuje pozwanemu sprostować treść protokołu
Czytaj więcej»

VII P 584/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2019-01-03

Data publikacji: 2019-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII P 584/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Winczewski Protokolant: sekr. sądowy Artur Kluskiewicz po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2019 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa P. W. przeciwko Spółdzielni Pracy (...) w B. o wynagrodzenie 1 zasądza od pozwanej Spółdzielni na rzecz powoda następujące kwoty: a 3.100,71 (trzy tysiące sto 71
Czytaj więcej»

VII P 608/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2021-10-19

Data publikacji: 2021-12-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII P 608/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2021 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Katarzyna Błażejowska po rozpoznaniu w dniu 19 października 2021 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. K. przeciwko A. K. o ustalenie istnienia stosunku pracy i zapłatę 1 ustala istnienie stosunku pracy między R. K. a A. K. w pełnym wymiarze czasu pracy na podsta
Czytaj więcej»

VII P 615/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-08-18

trafność 100%

Sygn. akt VII P 615/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Winczewski Ławnicy: Bogdan Myk, Mirosław Siemieniuch Protokolant: sekr. sądowy Artur Kluskiewicz po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa A. R. przeciwko B. O. , P. O. i R. O. o ustalenie, zapłatę 1 ustala, iż A. R. jako pracownika łączył z K. O. jako praco
Czytaj więcej»

VII P 580/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2019-02-14

Data publikacji: 2019-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII P 580/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Winczewski Protokolant: sekr. sądowy Artur Kluskiewicz po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa M. G. (1) przeciwko (...) S.A. w B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Spółki na rzecz powoda następujące kwoty: a 6.997,00 (sześć tysięcy dziewięćset
Czytaj więcej»

VII P 583/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2015-11-20

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Sygn. akt VII P 583/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Wiśniewska Protokolant: stażysta Karolina Wesołowska po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2015 r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa M. D. (1) przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowemu (...) sp. z o.o. w B. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążenia powoda kosz
Czytaj więcej»

VII P 619/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-07-10

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt VII P 619/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Piotr Pawlak Ławnicy: Natalia Lejbman, Maciej Szylman Protokolant: St. sekr. sąd. Ewa Zimniak – Strusińska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa L. B. przeciwko P. (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Spółki na rzecz powoda kwotę 7.306,56 (siedem tysięcy tr
Czytaj więcej»

VII P 622/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Sygn. akt VII P 622/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Wołoszyk Protokolant: stażysta Małgorzata Pakulska po rozpoznaniu w dniu 21 października 2015 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa W. W. przeciwko (...) sp. z o.o. w W. o odszkodowanie za wydanie niewłaściwego świadectwa pracy 1 oddala powództwo; 2 kosztami sądowymi obciąża Skarb Państ
Czytaj więcej»

VII P 672/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2018-04-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VII P 672/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Błażejowska Ławnicy: Mariola Kosińska, Elżbieta Rynkowska Protokolant: st. sekr. sąd. Wiktoria Niesiobędzka – Pawlak po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa G. K. przeciwko (...) Grupie (...) w D. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki k
Czytaj więcej»