Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
998

XIV C 1163/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2022-10-27

Data publikacji: 2023-10-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (…) pozwany pozostaje w dalszym ciągu podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązania zbytego przedsiębiorstwa związane z nieuregulowaną składką. Pozwany zawarł z powodem umowę ubezpieczenia i był zobligowany do opłacania składek. Do zapłaty, na skutek nabycia udziałów, zgodnie z przywołanym przepisem została również spółka FoodCare, ale to (...)
Sygn. akt XIV C 1163/22 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2022 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Aleksandra Smólska-Kreft Protokolant: sekretarz sądowy Ziemowit Jasieniecki po rozpoznaniu w dniu 27 października 2022 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. przeciwko L. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.011,77 zł (jedenaście tys
Czytaj więcej»

XIV C 1147/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2020-12-29

Data publikacji: 2021-06-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIV C 1147/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Aleksandra Smólska-Kreft po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2020 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko M. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 9219,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 00/100) z odsetkami ustawowym
Czytaj więcej»

XIV C 1273/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2022-08-29

Data publikacji: 2022-10-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIV C 1273/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Aleksandra Smólska-Kreft Protokolant: Sekretarz sądowy Ziemowit Jasieniecki po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa M. T. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.721,00 zł (pięć tysięcy siedemset dwad
Czytaj więcej»

XIV C 1501/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2022-10-10

Data publikacji: 2022-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód skupując wierzytelności ma prawo podejmować w tym zakresie ryzyko gospodarcze, ustalać wysokość szkody po zakupie, a następnie dochodzić kosztów sporządzenia kosztorysu w sprawach, w których okazuje się, że wartość świadczenia jest zaniżona. Mając na uwadze wysokość wypłaconego poszkodowanym świadczenia i właściwą wartość szkody, nie (...)
Sygn. akt XIV C 1501/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2022 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Aleksandra Smólska-Kreft Protokolant: sekretarz sądowy Ziemowit Jasieniecki po rozpoznaniu w dniu 10 października 2022 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4406,73 zł (cztery tysiące c
Czytaj więcej»

XIV C 1782/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2020-09-10

Data publikacji: 2021-04-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIV C 1782/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marta Owsianny po rozpoznaniu w dniu 10 września 2020 r. w Bydgoszczy, na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa T. F. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatą 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 13 000 zł (trzynaście tysięcy złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
Czytaj więcej»

XIV C 1707/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2020-11-06

Data publikacji: 2022-09-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: roszczenie związane z umową sprzedaży na raty, wymagalność roszczenia
Sygn. akt XIV C 1707/20 upr WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Agata Anna Borucka Protokolant: -------------------------------------- po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2020 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) spółki z o.o. z siedzibą w W. przeciwko I. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej I. K. na rzecz powoda (...) spółki z o.o. z si
Czytaj więcej»

XIV C 3254/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2021-10-21

Data publikacji: 2022-02-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIV C 3254/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2021 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Aleksandra Smólska-Kreft po rozpoznaniu w dniu 21 października 2021 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa R. G. , K. G. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 13.306,87 zł (trzynaście tysięcy trzysta sześć złotych 87/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnie
Czytaj więcej»

XIV C 3044/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2020-11-27

Data publikacji: 2021-04-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIV C 3044/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Agata Anna Borucka po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2020 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Centrum (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko I. M. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Centrum (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz pozwanej I. M. kwotę 1.817.00 z
Czytaj więcej»

XV GU 244/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2015-11-20

Data publikacji: 2015-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XV GU 244/15 POSTANOWIENIE Bydgoszcz, dnia 20 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy Przewodniczący: SSR Ewa Gatz – Rubelowska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużniczki A. D. nieprowadzącej działalności gospodarczej o ogłoszenie upadłości postanawia: 1 ogłosić upadłość A. D. (numer PESEL: (...) ) nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłej, 2 wezwać wierzy
Czytaj więcej»

XV GU 855/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2020-07-22

Data publikacji: 2020-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: XV GU 855/19 POSTANOWIENIE Bydgoszcz, dnia 15 lipca 2020r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy Przewodniczący: Sędzia Dorota Podolska-Skwierczyńska Protokolant: sekretarz sądowy Paulina Bąkowska po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2020r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z wniosku dłużnika P. J. nieprowadzącego działalności gospodarczej o ogłoszenie upadłości postanawia: oddalić wniosek. UZASADNIENIE Dłużnik P. J. złożył wniosek o ogłoszenie jego upadłości jako osoby fizycznej
Czytaj więcej»